Categorieën
085-2734999

Klantenservice

Alles over de normeringen van werkhandschoenen

Alles over de normeringen van werkhandschoenen

Normeringen zijn zeer belangrijk bij de werkhandschoenen. Bij elke handschoen hoort een bepaalde normering die staat voor bijvoorbeeld hittebestendigheid of koudebescherming. In deze blog lees je alles over de meest voorkomende normeringen bij werkhandschoenen en waar ze precies voor staan.

Normering: EN 388 - Bescherming tegen mechanische risico’s

De Europese Norm 388:2016 beschrijft de eisen waar een werkhandschoen aan moet voldoen. Er wordt bij deze norm gekeken naar de weerstand tegen de mechanische risico’s schuren, snijden, scheuren, perforatie en impact. De handschoen wordt per categorie ingedeeld volgens een schaal. De waarden die de handschoen volgens de norm heeft behaald staan vaak ook op de handschoen zelf vermeld.

Schuurweerstand

De schuurweerstand wordt getest met schuurpapier dat onder druk op de handschoen wordt aangebracht. Het kwaliteitsniveau wordt aangegeven op hoeveel schuurbewegingen er nodig zijn om een gat in het materiaal van de handschoen te krijgen. Als je vaak in de weer bent met ruwere voorwerpen zijn handschoenen met een hoge schuurweerstand onmisbaar.

 • Niveau 1: minimaal 100 schuurbewegingen
 • Niveau 2: minimaal 500 schuurbewegingen
 • Niveau 3: minimaal 2.000 schuurbewegingen
 • Niveau 4: minimaal 8.000 schuurbewegingen

Snijweerstand

De test van snijweerstand wordt ook wel de Coupe test genoemd. Een roterend mes snijdt op een constant niveau door de handschoen. Het aantal circulaties van het mes voordat de handschoen doorgesneden is levert een waardering op tussen 1 en 5. Werk je met scherpe voorwerpen, draag dan een handschoen met hoge snijweerstand.

 • Niveau 1: Minimaal 1,2 circulaties
 • Niveau 2: Minimaal 2,5 circulaties
 • Niveau 3: Minimaal 5 circulaties
 • Niveau 4: Minimaal 10 circulaties
 • Niveau 5: Minimaal 20 circulaties

Scheurweerstand

Bij het testen van de scheurweerstand wordt een handschoen eerst ingesneden. Daarna wordt de werkhandschoen door een apparaat uit elkaar getrokken om te kijken wanneer deze scheurt. Hoe meer Newton nodig is, hoe hoger de waardering. Gebruik je vaak dezelfde handschoen? Kies dan voor een handschoen met een hogere scheurweerstand.

 • Niveau 1: Minimaal 10 Newton
 • Niveau 2: Minimaal 25 Newton
 • Niveau 3: Minimaal 50 Newton
 • Niveau 4: Minimaal 75 Newton

Perforatieweerstand

De perforatieweerstand wordt getest door, jawel, de handschoen proberen te perforeren. Hiervoor wordt een scherpe staaf gebruikt. Hoe meer kracht er nodig is om de handschoen te doordringen, hoe hoger de waardering. Werk je met scherpe voorwerpen of bijvoorbeeld glas? Dan is een handschoen met een hoge perforatieweerstand geen overbodige luxe.

 • Niveau 1: Minimaal 20 Newton
 • Niveau 2: Minimaal 60 Newton
 • Niveau 3: Minimaal 100 Newton
 • Niveau 4: Minimaal 150 Newton

ISO snijweerstand

De ISO13997 snijweerstand-test is in het leven geroepen omdat de Coup-test soms niet het juiste resultaat geeft. Snijbestendige werkhandschoenen kunnen het mes namelijk beschadigen. In plaats van te kijken naar hoeveel snijbewegingen nodig zijn om door het materiaal te gaan wordt bij deze test gekeken naar de kracht die nodig is om door de handschoen heen te snijden. Deze score wordt van A tot F weergegeven. Als de handschoen hier niet voor is getest staat er een X.

 • Niveau A: Minimaal 2 Newton
 • Niveau B: Minimaal 5 Newton
 • Niveau C: Minimaal 10 Newton
 • Niveau D: Minimaal 15 Newton
 • Niveau E: Minimaal 22 Newton
 • Niveau F: Minimaal 30 Newton

Impactweerstand

Als de werkhandschoen een bescherming heeft tegen impact wordt deze getest op impactweerstand. Er wordt gekeken hoe een handschoen reageert als er een gewicht van 2,5 kilo met een kracht van 5 joules op landt. Dit is vergelijkbaar met een gewicht van 1,7 kg dat van 30 centimeter hoogte naar beneden valt. Werkhandschoenen met een goede impactweerstand zijn onmisbaar bij het gebruik van power tools of bijvoorbeeld bij dakdekken, werken met metalen of bij het metselen.

 • P: Geslaagd voor de test
 • F: Niet geslaagd voor de test
 • Geen vermelding: Niet geslaagd voor de test
 • X: Niet getest

Praktijkvoorbeeld

De Oxxa Builder 14-079 is ideaal voor algemene montagewerkzaamheden en voor schilders en stukadoors. Als we kijken naar de EN388:2016 code zien we 4131X staan. Dit betekent dus dat de handschoen een zeer hoge schuurweerstand heeft, wat handig is bij dit soort werk. Ook de scheurweerstand is met 3 relatief hoog. De snijweerstand ligt lager, net als de perforatieweerstand. Het risico op snijden of perforeren is bij deze beroepstak ook niet zo groot. De X geeft aan dat de handschoen niet volgens ISO13997 is getest op snijweerstand. Dit hoeft ook niet want dit is geen snijbestendige werkhandschoen.

Normering: EN 374 A/B/C - Bescherming tegen chemische stoffen

 Een werkhandschoen die bescherming biedt tegen chemische stoffen, wordt volgens de recente norm gecertificeerd volgens EN ISO 374-1:2016, deze norm bepaalt aan welke eisen de werkhandschoen moet voldoen:

 • Het doorstaan van lektesten, waarvan de procedures worden beschreven in EN ISO 374-2:2014.
 • Het voldoen aan permeatie-eisen voor één of meerdere chemische stoffen. De testmethode hiervoor wordt beschreven in EN 16523-1:2015 (voorheen bekend als EN 374-3:2003).

Uitleg niveaus/uitslagen:

De norm staat voor drie niveaus van bescherming op basis van de permeatieprestaties (EN 374-2:2014). Handschoenen worden onderverdeeld in Type A, Type B of Type C en worden overeenkomstig geïdentificeerd met de volgende pictogrammen:

 • Type A: De doorbraaktijd is 30 minuten of meer voor minimaal zes chemicaliën uit de lijst.
 • Type B: De doorbraaktijd is 30 minuten of meer voor minimaal drie chemicaliën uit de lijst.
 • Type C: De doorbraaktijd is 10 minuten of meer voor minstens één chemische stof uit de lijst.

Gedefinieerde stoffen

Hieronder vindt je een overzicht van alle 18 gedefinieerde stoffen die bij de EN ISO 374-1 kunnen voorkomen:

A - Methanol (Primaire alcohol)
B - Aceton (Keton)
C - Acetonitril (Nitrilsamenstelling)
D - Dichloormethaan (Gechloreerde koolwaterstof)
E - Koolstofdisulfide (Zwavelhoudende organische verbinding)
F - Tolueen (Aromatische koolwaterstof)
G - Diethylamine (Amine)
H - Tetrahydrofuran (Heterocyclische en ethersamenstelling)
I - Ethylacetaat (Ester)
J - n-Heptaan (Verzadigde koolwaterstof)
K - 40% natriumhydroxide (Anorganische base)
L - 96% zwavelzuur (Anorganisch mineraalzuur, oxiderend)
M - 65% salpeterzuur (Anorganisch zuur, oxiderend)
N - 99% azijnzuur (Organisch zuur)
O - 25% ammoniak (Organische basis)
P - 30% waterstofperoxide (Peroxide)
S - 40% fluorzuur (Anorganisch zuur)
T - 37% formaldehyde (Anorganisch mineraal Aldehyde)

Normering: EN ISO 374-4:2013 - Degradatietest

De EN ISO 374:2016-norm beschikt ook over twee metingen voor handschoendegradatie. De uitvoering van de degradatietests is beschreven in de EN ISO 374-4:2013-norm. Handschoenen worden zowel vóór als na blootstelling aan een chemische stof op twee manieren gemeten:

 • Weerstandstest tegen degradatie door perforatie.
 • Gewichtsveranderingstest.

Normering: EN ISO 374-5:2016 – Bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen

De EN ISO 374-5:2016-normering beschermt tegen virussen, de markeringen op de verpakkingen weergeven of de werkhandschoenen beschermen tegen bacteriën en schimmels alleen of tegen bacteriën, schimmels en virussen. Het biogevaar-pictogram markeert werkhandschoenen tegen bacteriën en schimmels, met toevoeging van 'VIRUS' als aan de virustestnorm is voldaan.

Normering: EN 407 - Hitte- en Vuurbeveiliging

Deze norm staat voor handbescherming tegen hitte en/of vuur. Bij het icoon worden verschillende letters gebruikt om aan te geven hoeveel het materiaal kan weerstaan:

 • A: Brandbaarheid en brandgedrag, de duur van nasmeulende vlammen na verwijdering van de bron (prestatieniveau 0 - 4).
 • B: Contacthitte, aangevend hoe lang de drager geen pijn voelt bij 100 - 500 graden Celsius (prestatieniveau 0 - 4).
 • C: Weerstand tegen stromingshitte, gebaseerd op de vertraging van vlammen op het materiaal (prestatieniveau 0 - 4).
 • D: Bescherming tegen stralingshitte, oftewel de mate van hittevertraging door het materiaal (prestatieniveau 0 - 4).
 • E: Bescherming tegen kleine spatjes gesmolten staal (prestatieniveau 0 - 4).
 • F: Bescherming tegen grote spatjes gesmolten staal (prestatieniveau 0 - 4).

Normering: EN 511 - Bescherming tegen Kou

Deze normering is van toepassing op handschoenen die de handen beschermen tegen zowel geleidende als directe contactkou, tot temperaturen van -50°C. Bescherming tegen kou wordt aangegeven met een symbool, gevolgd door drie niveaus, verwijzend naar specifieke beschermende eigenschappen. Werkhandschoenen die bestand zijn tegen kou moeten bescherming bieden tegen doordringende kou door luchtstromen en direct contact met koude objecten. Niveau 4 vertegenwoordigt de hoogste uitslag. De waterdichtheid van de werkhandschoen heeft waarden van 0 of 1. Als er na een half uur geen water is doorgedrongen, wordt de handschoen aangeduid met waarde 1. Als er een X wordt getoond in de normering (a,b of c), betekent dit dat er niet op deze waarde is getest.

Normering: EN 421 - bescherming tegen radioactiviteit en straling

Voor radiobescherming moet een handschoen lekvrij zijn en de penetratietest doorstaan. Om handen te beschermen tegen straling, moet de handschoen lood bevatten.

De rechts afgebeelde pictogrammen duiden op bescherming tegen hoge straling (links) en radioactiviteit (rechts).

EC voedingsrichtlijn

Richtlijn (EG) 1935/2004 stelt regels voor materialen die in contact kunnen komen met voedsel. Deze richtlijn verbiedt afgifte van schadelijke stoffen aan voedsel bij normaal gebruik. Dit geldt voor gezondheid, samenstelling en zintuiglijke eigenschappen. De richtlijn omvat zeventien materiaalgroepen, waar werkhandschoenen onder kunststof vallen.


Vragen over PBM of werkhandschoenen?

Charlotte en onze andere productspecialisten helpen je graag.

Stel je vraag

 of bel direct: 085-2734999

perfectteken

Dé totaalleverancier voor de logistiek!

 • Altijd een goede kwaliteit voor een scherpe prijs
 • Vaste klanten bestellen op rekening
 • Advies door specialisten

Toegang tot Black Friday early access

Als je je nu inschrijft op onze nieuwsbrief, krijg je toegang tot onze early access tot de Black Friday deals. Dat betekent dat jij als eerste korting kunt pakken rondom Black Friday. Mis dit niet!

10% korting op je volgende bestelling?

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, ontvang je een unieke kortingscode voor 10% korting op je volgende bestelling, m.u.v. de categorie "pallets" en kortingsartikelen. Je ontvangt deze kortingscode via mail binnen 3 dagen na inschrijving.