Categorieën
085-2734999

Klantenservice

ADR markering

De etiketten die moeten zijn aangebracht, zijn afhankelijk van de gevaarseigenschap(pen) van de stof. De etiketten moeten zijden hebben met een afmeting van ten minste 250 x 250 mm met een kaderlijn op 12,5 mm binnen de rand, en in de onderste punt een cijfer dat de gevarenklasse aangeeft. Als milieugevaarlijke stoffen worden vervoerd, moet de tank worden gekenmerkt met het zogenoemde ‘vis/boom-symbool’.

Lees verder

Aanbrengen van ADR etiketten

De ADR etiketten moeten als volgt zijn aangebracht:

 • op containers, MEGC’s, tankcontainers en transporttanks: aan vier zijden. Als etiketten aan de buitenkant van het dragende voertuig niet zichtbaar zijn, moeten dezelfde etiketten ook aan weerszijden en aan de achterzijde van het voertuig zijn aangebracht
 • op voertuigen die los gestorte goederen vervoeren, op tankwagens, batterijwagens en voertuigen met afneembare tanks: aan weerszijden en aan de achterzijde
 • op voertuigen die stoffen van klasse 1 of 7 vervoeren: aan weerszijden en aan de achterzijde

Bij tanks met verschillende compartimenten waarin twee of meer gevaarlijke stoffen worden vervoerd, moeten de etiketten per compartiment zijn aangebracht.
Op tanks en containers met een inhoud van niet meer dan drie kubieke meter mogen de etiketten zijden hebben van minimaal 100 mm.
Voertuigen en tanks met stoffen die in verwarmde toestand worden vervoerd (klasse 9, UN-nummer 3257 en 3258) moeten aanvullend aan weerszijden en aan de achterzijde zijn voorzien van een driehoekig etiket met als symbool een thermometer. Het etiket moet zijden hebben van minstens 250 mm.
Op containers die zijn gegast met een bestrijdingsmiddel (UN-nummer 3359) moet een speciaal ‘under fumigation label’ zijn aangebracht op een plaats die zichtbaar is voor personen die de container willen betreden. Het etiket moet minstens 300 mm breed zijn en 250 mm hoog. De gegevens op het etiket die betrekking hebben op het bestrijdingsmiddel moeten minstens 25 mm hoog zijn.

Vervoer van lege ongereinigde transportmiddelen

De voorschriften voor de etikettering is ook van toepassing op ongereinigde en niet-ontgaste transportmiddelen die gevaarlijke stoffen hebben bevat. Nadat de transportmiddelen zijn schoongemaakt en eventueel ontgast, moeten de etiketten worden verwijderd of volledig afgedekt. De afdekking moet na een 15 minuten durende hevige brand nog afdoende zijn.

Transporteenheden met gevaarlijke stoffen moeten aan de voor- en achterkant duidelijk zichtbaar zijn voorzien van rechthoekige, retroreflecterende oranje borden met een afmeting van ten minste 400 mm breed, 300 mm hoog en een zwarte rand van ten hoogste 15 mm. Ze moeten zo worden bevestigd dat ze loodrecht op de lengteas van de transporteenheid staan. Als het beschikbare oppervlak te klein is voor deze afmeting, mogen de borden worden verkleind tot 300 mm breedte, 120 mm hoogte en een zwarte rand van 10 mm breed.

Voor tankvervoer en los gestort vervoer van gevaarlijke stoffen geldt dat bovendien een oranje bord moet worden gevoerd, waarop het gevaarsidentificatienummer en stofidentificatienummer (UN-nummer) van de vervoerde stof(fen) staat:

 • Bij tankwagens en transporteenheden met één of meer tanks of compartimenten: aan weerszijden van elke tank of tankcompartiment
 • Voertuigen en containers met vaste stoffen die los gestort worden vervoerd: aan weerszijden van elke transporteenheid of container

Als maar één gevaarlijke stof wordt vervoerd, hoef je geen oranje borden aan weerszijden te bevestigen als de borden aan de voor- en achterkant zijn voorzien van de identificatienummers.

Identificatienummers

Hulpverlenende instanties kunnen door de stof- en gevaarsidentificatienummers nagaan welke maatregelen zij moeten nemen bij calamiteiten. De identificatienummers moeten onuitwisbaar zijn en bij hevige brand nog vijftien minuten leesbaar blijven. 

Stofidentificatienummer (UN-nummer)

Het onderste viercijferige nummer op het oranje bord is een internationaal stofidentificatienummer. Hieruit kan worden afgeleid om welke stof het gaat.

Gevaarsidentificatienummer (GEVI-nummer)

Het bovenste nummer op de oranje kenmerking identificeert het gevaar of de gevaren. Dit nummer bestaat uit twee of drie cijfers, die de volgende gevaren aangeven:

 • 2 - vrijkomen van gas als gevolg van druk of van een chemische reactie
 • 3 - brandbaarheid van vloeistoffen (dampen) en gassen, of voor zelfopwarming vatbare vloeistof
 • 4 - brandbaarheid van vaste stoffen, of voor zelfopwarming vatbare vaste stof
 • 5 - oxiderende (verbranding bevorderende) werking
 • 6 - giftigheid of besmettingsgevaar
 • 7 - radioactiviteit
 • 8 - bijtende werking
 • 9 - gevaar voor een spontane heftige reactie

Cijfer- en lettercombinaties

 • verdubbeling van een cijfer wijst op een versterking van het gevaar
 • wanneer het gevaar van een stof kan worden aangegeven door een enkel cijfer, dan wordt dit cijfer aangevuld met een nul
 • een combinatie van meer cijfers geeft een bijzondere betekenis aan
 • als het gevaarsidentificatienummer wordt voorafgegaan door de letter X, reageert de stof gevaarlijk met water. Bij deze stoffen mag water slechts worden gebruikt na toestemming van deskundigen

Vervoer van lege ongereinigde transportmiddelen

De voorschriften voor de kenmerking zijn ook van toepassing op ongereinigde en niet-ontgaste transportmiddelen die gevaarlijke stoffen hebben bevat. Nadat ze zijn schoongemaakt en eventueel ontgast, moet je de oranje borden verwijderen of afdekken. De afdekking moet na een 15 minuten durende hevige brand nog afdoende zijn.

Behalve kenmerking met oranje borden zijn er ook voorschriften voor de etikettering van voertuigen.

Lees minder
ADR markering
30 producten
per pagina
Filters
Van hoog naar laag sorteren
30 producten
per pagina
Filters
Van hoog naar laag sorteren
perfectteken

Dé totaalleverancier voor de logistiek!

 • Altijd een goede kwaliteit voor een scherpe prijs
 • Vaste klanten bestellen op rekening
 • Advies door specialisten

Toegang tot Black Friday early access

Als je je nu inschrijft op onze nieuwsbrief, krijg je toegang tot onze early access tot de Black Friday deals. Dat betekent dat jij als eerste korting kunt pakken rondom Black Friday. Mis dit niet!

10% korting op je volgende bestelling?

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, ontvang je een unieke kortingscode voor 10% korting op je volgende bestelling, m.u.v. de categorie "pallets" en kortingsartikelen. Je ontvangt deze kortingscode via mail binnen 3 dagen na inschrijving.