Categorieën
085-2734999

Klantenservice

CMR vrachtbrief invullen

Beweeg de muis over onderstaande CMR vrachtbrief om aanvullende informatie te tonen.

Klik hier voor onze CMR vrachtbrieven.

1. Dit is het vak van de afzender
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

 • Naam, adres en land van de opdrachtgever van het vervoer

2. Dit is het vak van de geadresseerde
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

 • Naam, adres en land partij voor wie de goederen zijn bestemd

3. Plaats bestemd voor aflevering
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

 • Land en plaats waar de vervoerder goederen aflevert
 • Deze plaats kan afwijken van het adres van geadresseerde, het kan zelfs een heel ander bedrijf zijn

4. Plaats en datum inontvangstneming
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

 • Land en plaats waar de vervoerder goederen in ontvangst neemt
 • Deze plaats kan afwijken van het adres van geadresseerde, het kan zelfs een heel ander bedrijf zijn
 • Datum van belang voor start van verjaringstermijn voor eventuele schadeclaim

5. Bijgevoegde documenten
Indien van toepassing in te vullen door (of namens) de afzender

 • Bijvoorbeeld douanedocumenten, paklijst, facturen, certificaten
 • Instructies voor deze documenten staan vermeld in vak 13 (instructies)

6. Merken en nummers
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

 • Merken en nummers van de colli moeten overeenkomen met de merken en nummers op de te vervoeren goederen
 • Verschillen moet de vervoerder noteren in vak 18

7. Aantal colli
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

 • Een collo is de kleinst verpakte eenheid, bijvoorbeeld een doos of een pallet met folie omwikkeld
 • Het aantal colli op de vrachtbrief moet exact overeenkomen met het aantal colli in de vrachtwagen
 • Eventuele emballage omschrijven, bijvoorbeeld aantal pallets
 • Als het aantal colli niet overeenkomt met het aantal dat in in ontvangst is genomen, dan moet de vervoerder dat in vak 18 noteren

8. Wijze van verpakking
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

 • Bijvoorbeeld: dozen, vaten, kledingrekken, kratten, rolcontainers
 • Is er een specifieke verpakking gebruikt om beschadiging te voorkomen, dan hier vermelden. Bijvoorbeeld: vacuüm verpakt, isolerend materiaal, breekvrij verpakt
 • Als de verpakking bij inontvangstneming beschadigd is, moet de vervoerder dat in vak 18 noteren

Eventueel in vak 13 (instructies) aanvullende instructies vermelden, bijvoorbeeld temperatuur

9. Aard van de goederen
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender
Korte omschrijving van het soort goederen. Bijvoorbeeld: appels, wasmachines, boeken

 • Bij gevaarlijke stoffen dient de juiste ADR-code vermeld te worden. Eventueel in vak 13 (instructies) aanvullende instructies vermelden

10. Statisch nummer
Optioneel in te vullen door (of namens) de afzender
Hier kan de goederencode gebruikt worden uit de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De codes kun je vinden op de website van de Belastingdienst

11. Bruto gewicht
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender
Het gewicht van de goederen plus verpakking. Eventueel ook het gewicht van de emballage (pallets, rolcontainers) vermelden

12. Volume in m3
Optioneel in te vullen door (of namens) de afzender

 • De omvang van de goederen inclusief hun verpakking

13. Instructies afzender
Indien van toepassing in te vullen door (of namens) de afzender

 • Instructies van de afzender gericht aan de vervoerder
 • De instructies zijn noodzakelijk om het vervoer veilig en schadevrij te laten plaatsvinden
 • Bijvoorbeeld: 'temperatuur -18C continu', 'voor aflevering afzender bellen'. Instructies met betrekking tot douanedocumenten, gebruik van bepaalde parkeerplaatsen, 'niet roken', bepaald tijdstip van aflevering, enz.
 • Als de temperatuur van de goederen bij het laden afwijkt van de temperatuur, waaronder die volgens de instructie moet worden vervoerd, dan moet dat in vak 18 genoteerd worden

14. Frankeringsvoorschrift
Indien van toepassing in te vullen door (of namens) de afzender

 • Franco: afzender betaalt de vracht
 • Niet franco: geadresseerde betaalt de vracht. Let op: ook vak 20 invullen

Als de geadresseerde weigert om de vrachtkosten te betalen, hoeft vervoerder niet af te leveren tot betaling is gekregen

15. Remboursement
Indien van toepassing in te vullen door (of namens) de afzender

 • Het rembours moet duidelijk omschreven, in cijfers en letters, in dit vak worden ingevuld
 • Onder AVC mag het remboursbedrag niet hoger zijn dan de factuurwaarde van de goederen

16. Vervoerder
Verplicht in te vullen door (of namens) de vervoerder

 • Naam en adres van de vervoerder. Dat is de partij die de vervoersovereenkomst aan gaat met de afzender, ook wel hoofdvervoerder genoemd
 • Dus niet de expediteur
 • Naam van de vervoerder hoeft niet overeen te komen met de feitelijke vervoerder, die in vak 23 ondertekent

17. Opvolgende vervoerders
Alleen bij opvolgend vervoer in te vullen door (of namens) de vervoerder

 • Dit vak wordt alleen ingevuld als het vervoer door twee of meer vervoerders wordt uitgevoerd
 • Dit vak invullen op het moment dat de lading en de vrachtbrief feitelijk worden overgenomen door de opvolgende vervoerder van de hoofdvervoerder uit vak 16
 • Invullen: naam en adres van de opvolgend vervoerder

18. Voorbehoud en Opmerkingen
Indien van toepassing in te vullen door (of namens) de vervoerder

 • Opmerkingen: bij inontvangstneming controleert de vervoerder het aantal colli en de wijze van verpakken. Als er colli missen of verpakkingen beschadigd zjin, vermeldt hij dat in vak 18. wij adviseren tevens foto's te maken van de schade
 • Voorbehoud: als de vervoerder de lading niet kan controleren, vermeldt hij dat in dit vak en geeft aan waarom hij niet kan controleren. Bijvoorbeeld: controle lading niet mogelijk ivm gebruik zwarte folie
 • Algemeen voorbehoud: een algemeen voorbehoud heeft geen bewijsrechtelijke werking

19. Voorbehoud en Opmerkingen
Indien van toepassing in te vullen door (of namens) de afzender
Dit is gereserveerd voor bijzondere afspraken, zoals:

 • Zending moet binnen een bepaalde termijn of voor een bepaalde datum worden afgeleverd
 • Vaststellen van een bijzonder belang
 • Een hogere aansprakelijkheidslimiet voor de vervoerder (uitsluitend mogelijk bij nationaal vervoer én als dit vakje ook een daarvoor geldende toeslag in euro's (of andere valuta) of in procenten of promilles wordt genoemd)

20. Urenverantwoording
Laad- en los urenverantwoording, ruimte om laad- en lostijden te registreren

 • Aankomsttijd - Vertrektijd en totaaltijd op laadadres
 • Aankomsttijd - Vertrektijd en totaaltijd op losadres

21. Plaats en datum van opmaken vrachtbrief

 • Dit vak wordt ingevuld bij overhandiging aan en ondertekening van de vrachtbrief door afzender respectievelijk vervoerder
 • De plaats en datum hoeven niet gelijk te zijn aan vak 4

22. Handtekening afzender
Verplicht in te vullen door (of namens) de afzender

23. Handtekening vervoerder
Verplicht in te vullen door (of namens) de vervoerder

 • Ondertekening door de vervoerder (namens de chauffeur)
 • Indien de feitelijke vervoerder een ander is dan in vak 16 vermeld, tekent de feitelijke vervoerder namens de (hoofd)vervoerder
 • Handtekening plus bedrijfsstempel en/of kentekennummer van de trekkende eenheid
 • Naam ondertekenaar in blokletters

24. Handtekening van de geadresseerde

 • Ondertekening door ontvanger, die op het adres zoals vermeld in vak 3, de zending in ontvangst neemt. Meestal is de ontvanger ook de geadresseerde
 • Als er zichtbare schade is aan de zending, kan de ontvanger dat in dit vak vermelden
 • Plaats, datum en handtekening plus bedrijfsstempel/naam van de ontvanger
 • Naam van de ondertekenaar in blokletters

25. Code transporteur

Het vergunningsnummer van de transporteur afgegeven door het NIWO


Tip: gebruik deze pagina voor interne opleidingsdoeleinden.
Het staat je vrij om naar deze pagina te verwijzen in je eigen webomgeving.
Gebruik hiervoor de volgende link:  https://www.logistiekconcurrent.nl/cmr-invullen 

Onze best verkochte CMR vrachtbrieven

perfectteken

Dé totaalleverancier voor de logistiek!

 • Altijd een goede kwaliteit voor een scherpe prijs
 • Vaste klanten bestellen op rekening
 • Advies door specialisten

Toegang tot Black Friday early access

Als je je nu inschrijft op onze nieuwsbrief, krijg je toegang tot onze early access tot de Black Friday deals. Dat betekent dat jij als eerste korting kunt pakken rondom Black Friday. Mis dit niet!

10% korting op je volgende bestelling?

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, ontvang je een unieke kortingscode voor 10% korting op je volgende bestelling, m.u.v. de categorie "pallets" en kortingsartikelen. Je ontvangt deze kortingscode via mail binnen 3 dagen na inschrijving.